PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE LLUBÍ 30/09/20

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA DIA 30 DE SETEMBRE 2020:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (0:00:00)
2. Expedient 598/2020. EXAMEN I APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ SERVEIS A LA GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL (0:00:44)
3. Expedient 421/2020. EXAMEN I APROVACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE D’OBRES FASES 4 I 5, AMB MODIFICACIÓ PER DESVIAMENT PROVISIONAL PEL CARRER MESTRE VIDAL, DE L’ACTUALITZACIÓ DE PROJECTE D’OBRES PER LA RECOLLIDA I CONDUCCIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS DEL NUCLI URBÁ DE LLUBÍ, TM DE LLUBÍ, MALLORCA (00:03:33)
4. Expedient 596/2020. EXAMEN I APROVACIÓ CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLUBÍ I EL DE SANTA MARÍA DEL CAMÍ PEL REFORÇ D ELES PLANTILLES DE POLICIA LOCAL AMB MOTIU DE FESTES , FIRES O ALTRES ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER SIMILAR I EXTRAORDINARI. (00:04:23)
5. Expedient 594/2020. EXAMEN I APROVACIÓ CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLUBÍ I L’AJUNTAMENT DE BÚGER PER A LA PRESTACIÓ ESPORÀDICA DE SERVEIS ADMINISTRATIUS. (00:05:20)
6. Expedient 574/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS CARRER ROCA LLISA (00:06:07)
7. Expedient 597/2020. EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA CANVI NÚMERO CARRER ROCA LLISA (00:06:44)
8. Expedient 554/2020.EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA CONTRIBUCIONS ESPECIALS UAC 2 (00:07:16)
9. Expedient 602/2020. EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA DE BATLIA DEROGACIÓ LRSAL (00:08:20)
10.Expedient 604/2020. EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA DE BATLIA ADHESIÓ CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FELIB (00:10:29)
11.Expedient 603/2020. EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA DE BATLIA ABANDONAR FEMP (00:11:23)
12.Expedient 612/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL C’S MODIFICACIÓ IVTM (00:15:06)
13.Expedient 608/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL C’S MOCIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA DE GUAL PERMANENT (00:15:06)
14.Expedient 606/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL C’S LLUBÍ PER RECLAMAR MESURES DE GARANTIA PER LA SEGURETAT I LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA DAVANT L’OKUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES (00:41:20)
15.Expedient 613/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNIICPAL C ́S MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA PRE PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEIS GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL (00:15:06)
16.Expedient 614/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL C’S MOCIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA RESIDUS URBANS (00:15:06)
17.Expedient 610/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL C’S MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIÓ VIES PÚBLIQUES (00:15:06)
18.Expedient 616/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL C’S MOCIÓ SOBRE UN PLA D’ACTUACIÓ SANITÀRIA, SOCIAL I ECONÒMICA (00:58:15)
19.Expedient 609/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL C’S MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL TAXA CEMENTERI MUNICIPAL (00:15:06)
20.Expedient 605/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL C’S LLUBÍ RELATIVA A LA PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL RADAR COVID (01:01:50)
21.Expedient 615/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL C’S MODIFICACIÓ IBI (00:15:06)
22.Expedient 611/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL C’S MODIFICACIÓ ICIO (00:15:06)
23.Expedient 607/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL C’S MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST D’INCREMENT VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESSA URBANA (00:15:06)
24.Expedient 582/2020. EXAMEN I APROVACIÓ MOCIÓ GRUP MUNICIPAL PP PER COMBATRE OCUPACIÓ IL·LEGAL HABITATGES, GARANTIR DRET A LA PROPIETAT,SEGURETAT DE LES PERSONES I BÉNS I CONVIVÈNCIA SOCIAL (00:41:20)
25*. PROPOSTA D’URGÈNCIA SOBRE L’HABITATGE (01:02:20)

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes
— (01:08:48)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: